top of page


27% van de ziekteverzuimdagen kan worden gerelateerd aan Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Arbobalans 2020

Vertrouwenspersoon: Citaat
Vertrouwen.jpeg

Vertrouwenspersoon

Ongepaste omgangsvormen & Integriteit

Vertrouwenspersoon: Diensten

In mijn rol als externe vertrouwenspersoon wil ik bedrijven helpen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren en te behouden. Veiligheid is de basis van iedere gezonde, succesvolle organisatie met een fijne werksfeer. 

In de Arbowet is namelijk geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent o.a. dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/geweld en discriminatie. Een klachtenregeling is veelal een onderdeel van het beleid evenals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.


Wat bied ik als vertrouwenspersoon VPO & VPI?

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders

  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management

Wilt u als bedrijf ook:

  • Een veilige en gezonde werkomgeving?

  • Uitval door ongewenste omgangsvormen voorkomen?

  • Goede opvang voor medewerkers?

bottom of page